Bosse Göransson med band

Bosse Göransson med band

Bosse Göransson med band

Jag har skrivit sånger i snart 20 år som jag varit runt och spelat i olika sammanhang. Mina sånger bygger på små funderingar om såväl vardag som tro och existens. Min förhoppning är att glädja och beröra med min musik. Jag tänker att det kan vara bra för människor att våga dela sina tankar med varann, och detta får väl då bli mitt bidrag. Jag har mina stora förebilder i den svenska vis-traditionen med berättande texter. Både vad gäller texter och musik så gillar jag när det är ganska enkelt och öppet, om man ändå kan behålla kvaliteten. Musiken är väl att betrakta som vis-pop med ibland ett litet inslag av jazz.

Vispop med inslag av jazz

Fantastiska låtar med vardagsnära texter

Fler artister på GF