Therese Martinson

Vägar till vänskap

Att finna en vän är vackert. Att få bli någons vän är ett stort förtroende. Hur kan vi hjälpa varandra att vila och att växa i vänskap?

Vad är vänskap för något och hur håller man liv i sina vänskapsrelationer när det ibland känns som om man inte räcker till? Hur många vänner kan man egentligen ha och hur ser det ut med vänskap på nätet?

Nora Roberts har sagt det så bra: ”En vän är någon som känner sången i ditt hjärta och kan sjunga den tillbaka till dig när du har glömt orden.”

Hur bygger vi äkta vänskapsrelationer och hur ärlig kan man egentligen vara mot varandra?

Gud är vänskap och gemenskap och han vill hjälpa oss med detta viktiga och värdefulla. Vad finns det för skatter i Bibeln om vänskap?

Fler talare på GF