Gullbrannafestivalen 7-10 juli 2022

Gullbrannafestivalen 7-10 juli 2022

Gullbrannafestivalen 7-10 juli 2022

Gullbrannafestivalen 7-10 juli 2022

GF

Micael Grenholm

Fiendekärlek, försvarsallianser och fredsaktivism
Hur ska kristna tänka kring krig och fred? Kan man älska sina fiender och samtidigt bära vapen? Forskning visar att ickevåld är dubbelt så effektivt som våld när det gäller att motverka auktoritära regimer, varför upplevs pacifism ändå som något naivt och orealistiskt? Micael Grenholm är doktorand i kyrkohistoria vid Lunds universitet som forskar på kristen pacifism och hur det relaterar till bibelsyn. Han är även författare och debattör med mångårigt engagemang i fredsfrågor.

Fler talare på GF