Joel MacInnes

Vad har Gud med vår sexualitet att göra? Sexualitet i Bibelns ljus är ett utmanande ämne att tala om idag – men dessa frågor är mer relevanta än någonsin. #metoo-rörelsen har på nytt uppenbarat för världen att vår sexualitet är bruten och att samtidens sätt att se på sexualitet inte håller vad den lovar – samtidigt så har kyrkan på senare år ofta blivit mer av en nej-sägare istället för att brodera ut den vackra visionen som Bibeln målar för oss. Vad är relationen mellan den kristnes frihet och sexualitet? Vad har sexualitet med hela Bibelns berättelse att göra? Varför finns sexualitet? Den bibliska visionen om sexualitet är lika relevant för en 25-årig singel, 75-årig änka och ett nygift par. Detta är ett seminarium om att Guds ord är goda nyheter för en sexuellt brusten värld och att det finns hopp och återupprättelse i Jesus Kristus.

Joel MacInnes
Bibellärare, men även församlingsledare i församlingen CENTRO i Göteborg.

Fler talare på GF