Daniel Röjås

Att leva med Bibeln som Guds ord

De flesta kristna anser att Bibeln i någon mening är Guds ord. Men vad innebär det i praktiken? Och hur ska vi som lever i dokusåpornas tidsålder och dom sociala mediernas konstanta tryck hitta tid för att läsa och förstå vad Bibeln vill säga till oss. Många är också dom vars försök att läsa bibeln, kört fast i renhetslagarna i 3 Mos eller släkttavlorna i Krönikeböckerna. Ännu svårare är skildringarna av våld, krig och dödande. Vem är den Gud som dömer så hårt och uppmanar Israel att utrota folkslag, till och med oskyldiga kvinnor och barn. Är det verkligen samma Gud som i Nya testamentet? Välkommen med i ett seminarium vars mål är att ge redskap för att tränga in i Bibelns budskap till oss.

Fler talare på GF