Seminarium om Sociala medier

Sociala medier – vår samtids största tillgång och utmaning

Sociala medier, utmaningar och möjligheter

Sociala medier är vardagsmat för de allra flesta av oss idag – det visar statistik! Syftet med användandet av sociala medier kan dock se olika ut, vissa vill konsumera och vissa vill förmedla. Oavsett vad, är det kommunikationskanaler som besitter både utmaningar och möjligheter, just på grund av dess lättillgänglighet.

Seminariet kommer handla om hur vi kan se sociala medier som en tillgång för att nå ut med det glada budskapet och hur man kan navigera i utmaningarna med att faktiskt nå fram.

Talare: Hanna Nilsson

Gruppkoordinator, Ny Generation

Fler talare på GF