Seminarium: Från mörker till ljus

Från mörker till ljus

Från mörker till ljus

Under många var han känd under namnet Sebbe Staxx och var en av hip-hop gruppen Kartellens förgrundsfigurer. Parallellt med musikkarriären gjorde Sebastian en annan karriär i droger och kriminalitet som nästan tog livet av honom. Nu är han drogfri och har fått ett helt nytt liv. Han driver den kristna organisationen ”Heart for evangelism” som arrangerar kristna möten och samlingar i ett försök att ge unga människor en annan kompass i livet. Sebastian berättar om sin väg från mörker till ljus.

Talare: Sebastian Stakset

Heart for evangelism

Fler talare på GF