I Goda Vänners Lag

I Goda Vänners Lag

I Goda Vänners Lag

I Goda vänners lag är grundat ur ett gymnasiearbete av Elias Karlsson, Oskar Kiland och John Wessman på deras sista år av Estetiska musiklinjen på Per Brahegymnasiet. Konceptet går ut på att helt enkelt samla goda vänner och genom musik sprida kärlek. Svängiga tolkningar av nya, gamla, kända och okända låtar där en och annan gäst i form av välkänt ansikte ur Jönköpings unga musikerkretsar kan uppstå.

Svängiga tolkningar

Nya och gamla, kända och okända låtar

Fler artister på GF