André Dahlquist m.fl.

André Dahlquist

Tro & Idrott

Träning och idrott är viktigt för många av oss. Det ger gemenskap och hälsa men tar också mycket tid i anspråk. Kan tron få plats i livet som idrottare, eller är idrotten något som konkurrerar bort Gud? Hur kombineras tro och idrott?

André Dahlquist, ungdomskonsulent på SAU har samlat ihop en panel med människor som är involverad inom idrotten och vi får lyssna till deras erfarenheter.

Samtalsledare: André Dahlquist

Gäster: Simon Möller, Emanuel Lakongseng, Boris René mfl

Fler talare på GF