SAU:s Barnkörläger feat. Social Beingz (UK)

Fredag Skeppet 14.00

SAU:s Barnkörläger till Gullbrannafestivalen!

Fredagen den 5 juli 2019 kl. 14.00 händer det igen – SAU:s Barnkörläger intar Gullbrannafestivalen och stora scenen i Skeppet!

SAU:s Barnkörläger är ett fenomen som har pågått sedan mitten av 70-talet. Under åren har lägren vuxit i både deltagarantal och platser, till att 2019 omfatta sju läger i sju olika kyrkor som samlade cirka 730 barn, ledare och musiker. Till varje år produceras också ett nytt låtmaterial i form av ett nothäfte med nyskrivna sånger av olika låtskrivare.

Alla som under 2019 var med på ett av SAU:s Barnkörläger är välkomna att finnas med i en stor barnkörkonsert på Gullbrannafestivalen, en hejdundrans fest där kören också får uppbackning av Social Beingz (UK)!

SAU:s Barnkörlägerkonsert kommer att vara en öppen konsert där inget dags/festivalpass krävs för att komma in och lyssna.

Följ SAU:s Barnkörläger feat. Social Beingz (UK)

Fler artister på GF