GF Sommar 2021

GF Sommar 2021

GF Sommar 2021

GF Sommar 2021

GF

Hope for this nation – DIGITAL

Hope for this nation är en ekumenisk rörelse. De åker till städer och platser för att tillsammans med de lokala församlingarna på platsen samla till lovsång, tid inför Guds ansikte, undervisning, lärjungaträning, betjäning i förbön och gatuevangelisation. Teamet kring Hope for this nation är människor från olika delar av Sverige, olika samfund och olika kyrkor men som tillsammans delar samma hjärta och vision om ett förvandlat land.

Denna inspelning gjordes i våras på Påskkonferensen Tre Dagar på Kungsporten i Jönköping.

Följ Hope for this nation – DIGITAL

Fler artister på GF