Erik Tilling & Joel Börjesson

Fredag Bryggan 17.00

Erik Tilling & Joel Börjesson – Göm mig i dina vingars skugga

En gitarr. En röst. En konsert där innerligheten ger vila för själen. Efter succéturnén hösten 2018 och våren 2019 kommer uppskattade duo-konceptet till Gullbrannafestivalen fredag 5 juli kl 17.00.

Med sina lågmälda och innerliga sånger om Guds trofasthet trots livets ojämnheter har Erik Tilling under snart 20 års tid fångat både lyssnarna och recensenterna. Många av hans sånger sjungs regelbundet i landets kyrkor och används i den personliga andakten. Sångerna som andas hopp och förtröstan har nått in i mångas hjärtan. Kanske beror det på den ärlighet och sårbarhet som de uttrycker och att de är ett försök att visa på ett liv i tacksamhet där tillvaron bärs av en grundläggande glädje trots livets ojämnheter; från djupaste sorg till innerligaste glädje. Karaktäristiskt för Eriks musik är också att han inte sjunger själv utan tar hjälp av utmärkta solister. Ett grepp som skapar variation på albumen och som flyttar fokus från ”artisteriet” till sångernas innehåll.

Det är inte en konsert, ingen gudstjänst eller mässa – det är en plats där enkelheten och innerligheten ger utrymme för själen att få vila och ro. En stund av stillhet och bön. Där åhöraren får möjlighet att sitta ner, koppla av och lyssna inåt, hämta inspiration och kraft i det enkla men ändå så starka budskap som texterna förmedlar.

Konserten görs i samarbete med Erikshjälpen. Precis som vi ibland behöver gömma oss under Guds vingar finns det tusentals barn som lever i utsatthet som behöver gömmas under starka vingars skugga. Under kvällen ges möjlighet att hjälpa barn att våga drömma och tro på en framtid.

Följ Erik Tilling & Joel Börjesson

Fler artister på GF