Kapellets Barberare

2/5 delar av Kapellets Barberare kommer vara på plats på festivalområdet. Barberarna som kommer vara på plats är Robin ”Robban” Nordström och Robin ”Limpan” Segerström.

För varje klippning/skäggtrim som dessa eminenta barberare genomför går halva summan till en insamling. Så var med och ge och samtidigt få håret klippt!

Klippning 250kr
Skägg 300kr
Klippning + Skägg 500kr